INTERNATIONAL WINTER FOOTGOLF TOUR 2017/2018

VERSENYKIÍRÁS

1.) A verseny pontos megnevezése:

International Winter Footgolf Tour 2017/2018, rövidített neve: IWFT 2017/2018

2.) Verseny célja:

A verseny fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során hét forduló után footgolf bajnokot hirdetünk kettő (plusz három) kategóriában (női, 45+, ezen kívül plusz díjazást kap a legjobb újonc és ötven év feletti játékos minden fordulóban), továbbá valamennyi kategória valamennyi versenyzője eredményének összevetése alapján (abszolút sorrend). A csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

3.) A verseny időpontja és helyszínei:

Időpontok:

 • IWFT 1. forduló: 2017.11.05. (vasárnap), Sonnengolf Club, Zsira

 • IWFT 2. forduló: 2017.11.19. (vasárnap), Forest Hills Golf Club, Zirc

 • IWFT 3. forduló: 2017.12.03. (vasárnap), Balaton Golf Club, Balatonudvari

 • IWFT 4. forduló: 2017.12.17. (vasárnap), Golfclub Imperial, Balatongyörök

 • IWFT 5. forduló: 2018.02.04. (vasárnap), Magyar Golf Club, Kisoroszi

 • IWFT 6. forduló: 2018.02.18. (vasárnap), Magyar Golf Club, Kisoroszi

 • IWFT 7. forduló: 2018.03.04. (vasárnap), Magyar Golf Club, Kisoroszi

 • IWFT csapatdöntő: 2017.03.18. (vasárnap) Forest Hills Golf Club, Zirc

Helyszínek:

 • Magyar Golf Club – Fekete (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Magyar Golf Club – Albert (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Forest Hills Golf Club (Zirc) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Golf Club Imperial (Balatongyörök) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Balaton Golf Club, (Balatonudvari) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Sonnengolf Golf Club (Zsira) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

4.) A verseny meghatározása:

Hétfordulós versenysorozat.

A játék formája stroke play, fordulónként 18 szakaszon. A játék indítása tízpercenként az egyes szakasz elrúgó pontjáról vagy shotgun rendszerben történik.

A játék maximum négyfős csoportokban (flight) zajlik.

5.) A verseny rendezőjének megnevezése, elérhetősége:

Magyar Footgolf Szövetség

1028, Budapest, Várhegy u. 8.

www.magyarfootgolf.hu

bajnoksag@magyarfootgolf.hu

Kontakt személyek:

 • Gelencsér Gábor: +36-20-911-9297

 • Tamásné Gelencsér Ildikó +36-20-33-03574
   

6.) Versenybizottság:

A versenyek egy háromfős versenybizottság felügyelete alatt zajlanak, amely a versenyek teljes időtartama alatt, illetve óvás esetén annak elbírálásáig gondoskodik arról, hogy a versenyek a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) által közzétett és elfogadott szabályok, valamint jelen versenykiírás szerint bonyolódjanak.

A versenybizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az adott versenysorozat bármely állomásán játékosként részt vett.

A versenybizottság személyi összetételét a magyar szövetség határozza meg és teszi közzé minden forduló előtt.

 1. A verseny kategóriái:
   

Abszolút

Női

45+: az a játékos, aki 1972. november 5. napja előtt született

Különdíjat kap az alábbi kettő kategória legjobbja minden fordulóban:

50+: az a játékos, aki 1967. november 5. napja előtt született

Újonc: az a játékos, aki nem vett részt bármely FIFG ranglista által besorolt eseményen! Az újonc kategóriában való indulásra való jogosultság feltételeit a rendezők ellenőrizhetik. Az előírás ellen vétő játékost a rendezők mérlegelés nélkül kizárják a sorozatból, addig elért eredményeit pedig tőrlik.

– Csapat: a csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

 

8.) Nevezés, regisztráció

Online történik a www.magyarfootgolf.hu/iwft2017 oldalon.

Minden nevező az IWFT 2017/2018 nevezési díjának megfizetésével válik jogosulttá a versenyben való részvételre.
Az IWFT 2017/2018 nevezési díja fordulónként történik.
Nevezési díj: 1.500 Ft/fő/forduló, azaz ezerötszáz forint/fő (minden kategória)/forduló.
 

Amennyiben valaki számlát szeretne a nevezési díjról, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a nevezés leadásánál.

A nevezési díjon felül minden játékos köteles alkalmankénti green fee megfizetésére, amely 6.000 Ft/fő/18 szakasz, azaz hatezer forint/fő/18 szakasz.

Junior játékosoknak 50% kedvezmény az eredetileg kiírt összegből, azaz 3.000 Ft/fő/18 szakasz, azaz háromezer forint/fő/18 szakasz.

Az egyes fordulókra külön jelentkezés szükséges. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a rendezők által előzetesen megadott módon és határidőig lehetséges. A jelentkezésre nyitva álló határidő leteltét követően érkező jelentkezők a verseny utolsó flightjának elstartolása után indulhatnak. Az így elinduló játékosok „versenyen kívüli” státuszba kerülnek, eredményeik nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kapnak, ellenben kötelesek a verseny során a szabályok betartására.

Az a játékos, aki a versenyre előzetesen jelentkezik, de a versenyen nem jelenik meg, és a jelentkezését előzetesen nem vonja vissza a versenykezdés előtt minimum 2 órával írásban, az IWFT 2017/2018 során elért összesített pontjaiból legfeljebb 50 pont levonással sújtható. A pontlevonás mértékéről a verseny rendezői jogosultak dönteni. A verseny rendezői a döntésükről kötelesek írásban értesíteni a pontlevonással sújtott játékost.

A nevezési díj és a green fee megfizetésének határideje az adott játékos indulási időpontját (tee time) megelőző 20. perc. 

Az a játékos, aki az indulási idejét megelőző 20. percig nem fizeti meg a nevezési díjat és a green fee-t, „versenyen kívüli” státuszba kerül, eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására.

Az adott verseny startlistája legalább 12 órával a versenykezdés előtt megtalálható a www.magyarfootgolf.hu weboldalon.

A verseny elmaradása esetén a rendezők kötelesek értesíteni a már jelentkezett versenyzőket.

9.) A verseny menete:

Rajtsorrend és flightok kialakítása:

A kialakítandó flightokat (csapatokat) a leadott nevezések után a versenybizottság határozza meg.

Az 1. fordulóban a magyar footgolf ranglista aktuális állásának a figyelembe vételével alakul ki a flightsorrend.
Az 1. fordulót követően az IWFT 2017/2018 előző fordulójában kialakult abszolút sorrend alapján történik meg a flightok beosztása.
Az utolsó fordulóban a flightok az IWFT 2017/2018 aktuális abszolút sorrendje alapján alakulnak ki.

A flightokon belül a rendezők döntése alapján együtt indulhatnak női és junior játékosok is.

Az abszolút, 45+ és az újonc kategóriában versenyző játékosok esetében egy flight minimális létszáma három, maximális létszáma négy fő.
Kivételesen indokolt helyzetben a starter dönthet ettől eltérő létszámú flight elindításáról.

Egy flighton belül legfeljebb két olyan személy lehet, aki azonos csapat tagjaként nevezett be a versenyre.

Amennyiben egy játékos egy versenysorozat során csapatot vált, akkor az addig elért eredményei a benevezésekor megjelölt csapat eredményébe számítanak be. A csapatváltást követően az adott játékos csapat nélküliként vehet részt a versenysorozat további versenyein és eredményei nem számítanak be az új csapatának az eredményeibe.

Egy flighton belül nem indulhatnak olyan személyek, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében hozzátartozónak minősülnek.

Stroke play:

A „stroke play” játék győztese az a játékos, aki a legkevesebb rúgásszámot (score) éri el az adott fordulóban büntetőpontokkal együtt. Egy fordulóban a játékosoknak 18 szakaszt kell teljesíteniük. A játékosok esetében bruttó pontszámítás zajlik, így a legkevesebb rúgásszám a legjobb eredmény. Mivel a végeredménybe minden egyes lyuknál elért pontszám beleszámít, ezért minden versenyző esetében addig tart a játék, amíg az összes szakaszt végig nem játssza. A végig nem játszott szakasz(ok) esetében a játékos 10 pontot kap az adott szakasz(ok)ra.

A szabálysértésért kiosztott büntetőpont(ok) az utolsó szakasz eredményéhez adódnak hozzá.

Egy játékos egy szakaszon legfeljebb tíz rúgást teljesíthet. Amennyiben a játékos az adott szakaszt a tízedik rúgásra sem tudja megjátszani, úgy a szakasz befejezettnek tekinthető (10 pont) és tovább kell menni a következő szakaszra.

Játékos feladata:

Minden játékos köteles a megadott indulási időpont (tee time) előtt legalább 5 perccel a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján megjelenni és átvenni a score kártyát a startertől. Amennyiben a játékos e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 2 (két) büntetőponttal sújtandó.

A büntetőpontok hozzáadódnak a játékos adott versenynapon elért összesített pontszámához a 18-as szakaszhoz! A starter köteles a score kártyán a büntetőpontokat feltüntetni, és a versenybizottság felé jelenteni.

Amennyiben a játékos a megadott indulási időben (tee time) nem jelenik meg a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján, akkor csak a verseny utolsó csoportjának (flight) elstartolása után indulhat el, és „versenyen kívüli” státuszba kerül, azaz eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására. Shotgun rendszerben történő indítás esetén az indulási időben (tee time) meg nem jelenő játékos indulásra nem jogosult, és az adott versenyről kizárandó.

A verseny napján a versenyre kijelölt pályán tilos a gyakorlás!
Gyakorlásnak minősül minden rúgás, amelyet a versenypálya bármely részén – értve ez alatt elsősorban a tee box és a lyuk közötti területet – végez a játékos, és amelynek célja a pálya bármely részének megismerése, begyakorlása. Aki a verseny napján, a versenypályán gyakorol, azonnal kizárható a versenyből.

Nem minősül gyakorlásnak a verseny első szakaszának megkezdése előtt a játékos által bemelegítés céljából végzett rúgás, amennyiben az nem irányul a pálya bármely részének megismerésére.

Minden játékos a saját, valamint – rotációs elv alapján – egy másik játékostársa eredményét is vezeti a score kártyán a verseny során.
A score kártyán minden adat kitöltése kötelező!

A score kártyát kizárólag a játékos vezetheti, azon más személy (pl.: kísérő) semmilyen bejegyzést nem tehet!

A versenyre azonos csapat tagjaiként benevezett játékosok nem vezethetik egymás score kártyáját. A szabály megszegése esetén a versenybizottság mérlegelés nélkül kizárja mindkét érintett játékost a versenyből.

A score kártyát a szakasz befejezését követően minden játékos úgy köteles kitölteni, hogy azzal a következő flight játékát ne zavarja, illetve tartsa fel.
A score kártyát legkésőbb a következő szakasz elrúgó helyén ki kell tölteni.

A verseny végén minden játékos aláírja az általa vezetett, valamint a saját eredményét tartalmazó score kártyát.

Minden játékos köteles a szakaszok teljesítését követő 30 percen belül leadni a score kártyát a versenybizottság részére.
A versenybizottság csak a teljes körűen kitöltött és aláírt score kártyán szereplő eredményeket veszi figyelembe az értékeléskor.

A score kártya kitöltésére, vezetésére, illetve leadására vonatkozó szabályok elmulasztása esetén az érintett játékos nem kerül értékelésre az adott versenynapon.

A score kártya versenybizottság részére történő leadását követően az eredményekkel kapcsolatos kifogás kizárólag óvás keretében terjeszthető elő.
A verseny során a flightban fellépő kérdéses/vitás helyzeteket legkésőbb a score kártya leadásakor jelezheti a játékos a versenybizottságnak, melyet a versenybizottság köteles kivizsgálni és döntést hozni.

Minden játékos köteles az egyes szakaszok befejezését követően a labdáját kézben vinni a következő szakasz elrúgó helyéig (tee box).

Az a játékos, aki a labdáját nem rendeltetésszerűen használja (pl. dühből az égbe rúgja) a verseny során 2 (két) büntető pontban részesül minden egyes ilyen cselekedet után.
A 2 (két) büntető pontot mind maga a vétkes játékos, mind az a játékos, aki a vétkes játékos eredményét vezeti, köteles felvezetni a score kártyára az utolsó szakasz eredményét megnövelve.

A játékosok kötelesek arról gondoskodni, hogy kísérőik legalább 15 méterrel a játékosok mögött helyezkedjenek el.
 

Játékidő, játéktempó:

Minden flight köteles az első elrúgó helyen elvégzett első rúgástól számított 210 percen belül befejezni az utolsó szakaszt. A versenybíróság jogosult ettől eltérő játékidőt megállapítani, erről a játékosokat a verseny megkezdése előtt értesíteni kell.

A játékosok kötelesek olyan tempóban játszani, hogy azzal egyrészt ne zavarják a velük egy flightban játszó játékosokat, másrészt ne tartsák fel indokolatlanul a mögöttük érkező flightokat. A játék megfelelő tempóját a versenybíró ellenőrzi, aki adott esetben figyelmeztetheti a játékosokat.

Marshall (versenybíró):

A Marshall (versenybíró) elsődleges feladata a játék menetének, folyamatosságának megőrzése, a flightok koordinálása. Amennyiben a Marshall szabálysértést észlel, jogosult az érintett játékos(ok) részére büntetőpontot kiosztani, vagy egyéb szankciót alkalmazni egészen addig, amíg az érintett játékos(ok) a versenyt be nem fejezi(k).

A szakasz akkor tekintendő befejezettnek, amikor a döntésben érintett flight valamennyi játékosa teljesíti azt, és eredményüket rögzítik a score kártyán.

A Marshall döntésével szemben a versenybizottsághoz lehet fordulni.


10.) Eredmény hirdetésének és díjátadónak helye, ideje:

Eredményhirdetés fordulónként, az utolsó score kártya leadása után kb. egy órával a verseny helyszínén van.


11.) Értékelés módja:

Díjazásban részesülnek az abszolút, a női, a 45+ kategória játékosai.
Külön díjazásban részesülnek minden fordulóban a legjobb játékosok az 50+ és újonc kategóriában.

A csapatverseny értékelésére és díjazására vonatkozó szabályokat a csapatverseny kiírása tartalmazza.

Minden bajnoki fordulóban abszolút értékelés is folyik. Ennek keretében minden rajthoz álló játékos eredményét – kortól és nemtől függetlenül – összevetik, és ennek alapján hirdetik ki az abszolút kategória helyezettjeit.

A versenyzők összesített pontszámába valamennyi megrendezendőt forduló eredménye beleszámít, tekintet nélkül a lebonyolított fordulók számára.

A versenyzők összesített pontszáma az alábbiak szerint számítandó: összeadódnak a fenti számítás szerinti, az egyes fordulókban elért helyezések után járó pontok.

Valamennyi kategória esetén a győztes a legmagasabb összesített pontot elérő versenyző.

Holtverseny eldöntése az egyes fordulókon:

Azonos rúgásszám esetén az egyes fordulók során a (utolsó/hátsó) 9-6-3-1 szabály dönt a helyezésről.

Ranglista pontok kiosztása:

Minden versenyen az alábbiak szerint kapnak pontokat a játékosok a helyezés után.
1-54 induló versenyző esetén az első húsz játékos kap IWFT 2017/2018 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában, az alábbiak szerint:

1. 100 pont
2. 92 pont
3. 85 pont
4. 78 pont
5. 72 pont
6. 66 pont
7. 61 pont
8. 56 pont
9. 51 pont
10. 47 pont
11. 43 pont
12. 40 pont
13. 37 pont
14. 34 pont
15. 31 pont
16. 29 pont
17. 26 pont
18. 24 pont
19. 22 pont
20. 21 pont

55-72 induló versenyző esetén az első harminc játékos kap IWFT 2017/2018 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában, az alábbiak szerint:

1. 150 pont 
2. 138 pont
3. 127 pont
4. 117 pont
5. 107 pont
6. 99 pont
7. 91 pont
8. 84 pont
9. 77 pont
10. 71 pont
11. 65 pont
12. 60 pont
13. 55 pont
14. 51 pont
15. 47 pont
16. 43 pont
17 40 pont
18. 36 pont
19. 33 pont
20. 31 pont
21. 28 pont
22. 26 pont
23. 24 pont
24. 22 pont
25. 20 pont 
26. 19. pont 
27. 18 pont
28. 17 pont
29. 16 pont
30. 15 pont 

73-90 induló versenyző esetén az első negyven játékos kap IWFT 2017/2018 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában, az alábbiak szerint:

1. 200 pont 
2. 184 pont
3. 169 pont
4. 156 pont
5. 143 pont
6. 132 pont
7. 121 pont
8. 112 pont
9. 103 pont
10. 94 pont
11. 87 pont
12. 80 pont
13. 74 pont
14. 68 pont
15. 62 pont
16. 57 pont
17.53 pont
18. 48 pont
19. 45 pont
20. 41 pont
21. 38 pont
22. 35 pont
23. 32 pont
24. 29 pont
25. 27 pont 
26. 25 pont 
27. 23 pont
28. 21 pont
29. 19 pont
30. 18 pont 
31. 17 pont
32. 16 pont
33. 15 pont
34. 14 pont
35. 13 pont
36. 12 pont
37. 11 pont
38. 10 pont
39.  9 pont
40. 8 pont

Több mint 90 induló versenyző esetén az első 50 játékos kap IWFT 2017/2018 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában, az alábbiak szerint

1. 250 pont 
2. 230 pont
3. 212 pont
4. 195 pont
5. 179 pont
6. 165 pont
7. 152 pont
8. 139 pont
9. 128 pont
10. 118 pont
11. 109 pont
12. 100 pont
13. 92 pont
14. 85 pont
15. 78 pont
16. 72 pont
17.66 pont
18. 61 pont
19. 56 pont
20. 51 pont
21. 47 pont
22. 43 pont
23. 40 pont
24. 37 pont
25. 34 pont
26. 31 pont
27. 29 pont
28. 26 pont
29. 24 pont
30. 22 pont
31. 21 pont
32. 22 pont
33. 19 pont
34. 18 pont
35. 17 pont
36. 16 pont
37. 15 pont
38. 14 pont
39. 13 pont
40. 12 pont
41. 11 pont 
42. 10 pont
43. 9 pont
44. 8 pont
45. 7 pont
46. 6 pont
47. 5 pont
48. 4 pont
49. 3 pont
50. 2 pont

A megszerzett ranglistapontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon követhetők a www.magyarfootgolf.hu, a www.winterfootgolftour.eu vagy a gscore.eu weboldal egyikén. 

Az IWFT 2017/2018 dobogósai holtversenyének eldöntése az alábbiak – lenti sorrendben történő – figyelembe vételével történik:

 • több győztes forduló

 • több dobogós helyezés

 • az összesített eredményben figyelembe vett fordulók összesített rúgásainak száma

 • 3 szakaszra való szétrúgás

 • 1 szakaszra való szétrúgás

 • közelítő szétrúgás, amennyiben egyenlő – ismételt közelítő szétrúgás

12.) Díjazás:

 • IWFT 2017/2018 abszolút bajnok nyereménye: egy szabadon választott EFT 2018-as európai állomásra való kiutaztatás (repülőjegy/hotel/nevezési díj)

 • IWFT 2017/2018 női bajnok nyereménye: kupa

 • IWFT 2017/2018 45+ bajnok nyereménye: kupa

 • IWFT 2017/2018 csapatbajnok nyereményét a csapatverseny kiírása tartalmazza

13.) Felszerelés

Futball labda:

A játékos által használt futball labda meg kell, hogy egyezzen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által meghatározott hivatalos 5-ös méretű focilabdával, melynek kerülete és súlya nem több vagy kevesebb, mint 68,5-69,5 cm és 420-445 gramm. A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden játékosnak a verseny indítása előtt azonosító jelet kell tennie a labdájára.

Játékos ruházata (dress code):

Minden játékos köteles sportszerű, közízlést nem sértő ruházatot viselni, amely áll

- galléros (piké) pólóból;

- minimum térdig érő vászonnadrágból;

- térdzokni/sportszárból;

- hernyó/műfüves/salak cipőből vagy sportcipőből. „AG” és „FG” megjelölésű cipők használata tilos!

  Tilos farmer, stoplis cipő, ujjatlan póló vagy mez viselése!

  Extrém időjárási körülmények esetén a játékosok jogosultak a fentiektől eltérő ruházat viselésére.

  Elrúgó tee: 

  A Nemzetközi Footgolf Szövetség iránymutatását és rendelkezését követve a játékosok nem jogosultak elrúgó tee-t használni.

  14.) Óvás

  Óvást benyújtani az eredményhirdetés befejezését követő egy órán belül lehet. Óvást kizárólag az óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be.

  Az óvás díja 15.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást benyújtónak.

  Az óvást írásban kell benyújtani a versenybizottságnak, az óvási díj megfizetésével egyidejűleg. Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvást – külön vizsgálat nélkül – elutasítja a versenybizottság.

  Az óvásban az arra okot adó esetet tényszerűen le kell írni, bemutatva az alátámasztó bizonyítékokat. Az óvásnak tartalmaznia kell a benyújtó személy nevét, elérhetőségét és aláírását, ezek hiányában az óvás – külön vizsgálat nélkül – formai okok miatt elutasítandó.

  Az óvást a versenybizottság bírálja el. A versenybizottság az óvásban foglaltak kivizsgálása érdekében bármely az óvással érintett versenyen résztvevő játékost, vagy egyéb a verseny lebonyolításában közreműködő személyt meghallgathat.

  A versenybizottság az óvás elbírálásakor a verseny tisztaságát tekinti elsődlegesnek. Az óvás keretében szabálysértéssel megvádolt játékosnak egyértelműen igazolnia kell a versenybizottság felé, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak megfelelően járt el a verseny során.

  A versenybizottság az óvással kapcsolatos döntéséről írásban értesíti az óvást benyújtó személyt, valamint a verseny rendezőjét.

  Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség elnökségéhez intézett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló döntés közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezés díjmentes, egyebekben az óvásra vonatkozó szabályok érvényesek rá.

  15.) Egyéb rendelkezések

  A játékosok kötelesek betartani mind a szervező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén hatályos házirendet.

  A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint saját és sporttársaik testi épségét megóvni.

  A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely más játékost a versenyzésben megzavarhat.

  A játékosok tudomásul veszik, hogy a verseny ideje alatt kötelesek a versenykiírást megszegő játékostársak büntető rúgásait feljegyezni, ennek elmulasztása esetén ők maguk is 2 (két) büntető pontban részesülnek, minden egyes ilyen mulasztás esetén.

  A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, súlyosabb esetben kizárást vonhat maga után, szankció kiszabására a versenybizottság jogosult.

  Alkohol és kábítószer fogyasztása, továbbá dohányzás a score kártya felvételétől annak leadásáig tilos!

  Ezen szabály megszegése esetén a vétkes játékost a versenybizottság azonnal kizárja a versenyből.

  Tilos továbbá alkoholos, vagy bódult állapotban versenyezni! Amennyiben valamelyik játékosról feltételezhető, hogy alkoholos, vagy bódult állapotban versenyez, a versenybizottság jogosult az érintett játékost azonnal kizárni a versenyből.

  A kizárt játékos eredményeit nem veszik figyelembe az adott verseny során.

  A verseny/forduló az eredményhirdetés lezárását követően tekinthető befejezettnek.

  A rendezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!

  Budapest, 2017. október 27.

   

  Magyar Footgolf Szövetség